Katalog produktů

Nahrávám strom......

Seznam zboží - Ochranné nástřiky

Nacházíte se v nejnižší úrovni kategorie stromu zboží. Další zanoření není u tohoto zboží možné.

Stránka:  1 2 

DINITROL 447 Protect Super černý 1l

DINITROL 447 Protect Super černý 1l

Katalogové číslo:11013.04
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 193,00 Kč
Cena s DPH
234,00 Přidat do košíku
DINITROL 482 UBS Universal nástřik spodků 1l

DINITROL 482 UBS Universal nástřik spodků 1l

Katalogové číslo:11015.04
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 164,00 Kč
Cena s DPH
199,00 Přidat do košíku
HEXAGONE ochrana podvozků 1010 MS nepřelakovatelná černá 1l

HEXAGONE ochrana podvozků 1010 MS nepřelakovatelná černá 1l

Katalogové číslo:900.1010.15.01000
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 261,00 Kč
Cena s DPH
316,00 Přidat do košíku
HEXAGONE ochrana podvozků 1020 MS přelakovatelná bílá 1l

HEXAGONE ochrana podvozků 1020 MS přelakovatelná bílá 1l

Katalogové číslo:900.1020.11.01000
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 306,77 Kč
Cena s DPH
372,00 Přidat do košíku
HEXAGONE ochrana podvozků 1020 MS přelakovatelná černá 1l

HEXAGONE ochrana podvozků 1020 MS přelakovatelná černá 1l

Katalogové číslo:900.1020.15.01000
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 306,77 Kč
Cena s DPH
372,00 Přidat do košíku
HEXAGONE ochrana podvozků 1020 MS přelakovatelná šedá 1l

HEXAGONE ochrana podvozků 1020 MS přelakovatelná šedá 1l

Katalogové číslo:900.1020.13.01000
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 306,77 Kč
Cena s DPH
372,00 Přidat do košíku
NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 bílý 1l

NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 bílý 1l

Katalogové číslo:37831.01000
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 166,58 Kč

Novol ochrana karoserií

 

NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 bílý

Nebezpečí
H315 Dráždí kůži.
H361d:Podezření na poškození plodu v těle matky.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: Toulen Hustota [g/cm3]: 1,16 (při 20°C)
Kategorie a subkategorie výrobku: B/e Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 840
Maximální obsah VOC ve stavu připraveném k použití [g/L]: 560

 

 

Cena s DPH
202,00 Přidat do košíku
NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 bílý 1,8kg

NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 bílý 1,8kg

Katalogové číslo:37838.01800
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 240,15 Kč

Novol ochrana karoserií

 

NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 bílý

Nebezpečí
H315 Dráždí kůži.
H361d:Podezření na poškození plodu v těle matky.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: Toulen Hustota [g/cm3]: 1,16 (při 20°C)
Kategorie a subkategorie výrobku: B/e Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 840
Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití [g/L]: 560

 

 

Cena s DPH
291,00 Přidat do košíku
NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 černý 1l

NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 černý 1l

Katalogové číslo:37841.01000
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 166,58 Kč

Novol ochrana karoserií

 

NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 černý

Nebezpečí
H315 Dráždí kůži.
H361d:Podezření na poškození plodu v těle matky.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm
a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: Toulen Hustota [g/cm3]: 1,16 (při 20°C)
Kategorie a subkategorie výrobku: B/e Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 840
Maximální obsah VOC ve stavu připraveném k použití [g/L]: 560

Cena s DPH
202,00 Přidat do košíku
NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 černý 1,8kg

NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 černý 1,8kg

Katalogové číslo:37848.01800
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 240,15 Kč

Novol ochrana karoserií

 

NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 černý

Nebezpečí
H315 Dráždí kůži.
H361d:Podezření na poškození plodu v těle matky.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: Toulen Hustota [g/cm3]: 1,16 (při 20°C)
Kategorie a subkategorie výrobku: B/e Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 840
Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití [g/L]: 560

 

 

Cena s DPH
291,00 Přidat do košíku

Stránka:  1 2 

Hlavní stránka  > Ochrana karoserií  > Ochranné nástřiky podvozků

Registrace

   

Košík: 0 ks za 0 Kč
  • baner web 2

  • webblackff

  • baner web 2

  • CS baner 980x237 professional

  • baner web 2

  • BANNER

  • baner web 2

  • 3MlakBANN980x237px 16 254 5

  • baner web 2

  • Webbanner 980x237 Bučan

Bucan

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx