Katalog produktů

Nahrávám strom......

Seznam zboží - PE Aluminium

Nacházíte se v nejnižší úrovni kategorie stromu zboží. Další zanoření není u tohoto zboží možné.

Stránka:  1

AIRO sada lepidlo na plasty Carpox 2x250g

AIRO sada lepidlo na plasty Carpox 2x250g

Katalogové číslo:NE01L00
Skladem:Ano
Jednotka:set
Cena bez DPH: 922,73 Kč
Cena s DPH
1.117,00 Přidat do košíku
AIRO tmel Metallic 2,5kg

AIRO tmel Metallic 2,5kg

Katalogové číslo:F501V00
Skladem:Ne
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 650,10 Kč
Cena s DPH
787,00 Přidat do košíku
DINITROL 6030 tmel Pyrmoplast AL 2kg

DINITROL 6030 tmel Pyrmoplast AL 2kg

Katalogové číslo:13016.04
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 382,00 Kč
Cena s DPH
463,00 Přidat do košíku
HEXAGONE polyesterový tmel 3020 ALU 2,0 kg

HEXAGONE polyesterový tmel 3020 ALU 2,0 kg

Katalogové číslo:900.3020.33.02000
Skladem:Ne
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 387,50 Kč
Cena s DPH
469,00 Přidat do košíku
NOVOL polyesterový tmel ALU 0,25kg

NOVOL polyesterový tmel ALU 0,25kg

Katalogové číslo:1160.00250
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 79,30 Kč

Novol polyesterový tmel s hliníkovým pudrem

 

NOVOL polyesterový tmel ALU

Nebezpečí
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H315 Dráždí kůži.
H361d:Podezření na poškození plodu v těle matky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: Styren
Hustota [g/cm3]: 1,85 - 1,98 (při 20°C)
Kategorie a subkategorie výrobku: B/b
Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 250
Maximální obsah VOC ve stavu
připraveném k použití [g/L]: 90

 

Cena s DPH
96,00 Přidat do košíku
NOVOL polyesterový tmel ALU 0,75kg

NOVOL polyesterový tmel ALU 0,75kg

Katalogové číslo:1162.00750
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 173,42 Kč

Novol polyesterový tmel s hliníkovým pudrem

 

NOVOL polyesterový tmel ALU

Nebezpečí
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H315 Dráždí kůži.
H361d:Podezření na poškození plodu v těle matky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: Styren
Hustota [g/cm3]: 1,85 - 1,98 (při 20°C)
Kategorie a subkategorie výrobku: B/b
Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 250
Max. obsah VOC ve stavu připraveném
k použití [g/L]: 90

Cena s DPH
210,00 Přidat do košíku
NOVOL polyesterový tmel ALU 1,8kg

NOVOL polyesterový tmel ALU 1,8kg

Katalogové číslo:1165.01800
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 317,24 Kč

Novol polyesterový tmel

 

NOVOL polyesterový tmel ALU

Nebezpečí
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H315 Dráždí kůži.
H361d:Podezření na poškození plodu v těle matky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: Styren
Hustota [g/cm3]: 1,85 - 1,98 (při 20°C)
Kategorie a subkategorie produktu: B/b
Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 250
Max.obsah VOC ve stavu připraveném
k použití [g/L]: 90

Cena s DPH
384,00 Přidat do košíku

Stránka:  1

Hlavní stránka  > Příprava podkladu  > Stěrkové tmely

Registrace

   

Košík: 0 ks za 0 Kč
  • baner web 2

  • webblackff

  • baner web 2

  • CS baner 980x237 professional

  • baner web 2

  • BANNER

  • baner web 2

  • 3MlakBANN980x237px 16 254 5

  • baner web 2

  • Webbanner 980x237 Bučan

Bucan

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx